Adjudicació definitiva 

   COS DE MESTRES

   (12/05/2023)

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2023 per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 PDF

   COS DE SECUNDÀRIA

   (04/05/2023)

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 d'abril de 2023 per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 PDF

Adjudicació provisional 

   COS DE MESTRES   

   (07/03/2023)

 - Resolució de 7 de març de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. PDF

 - Annex 1. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per dret preferent a centre PDF

 - Annex 2. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per ordre alfabètic PDF

 - Annex 3. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per puntuació PDF

 - Annex 4. Llista de l'adjudicació provisional d'exclosos per ordre alfabètic PDF

  - Causes d'exclusió PDF
   
 - El termini de reclamacions i desistiments és del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
   
 

   COSSOS DE

   SECUNDÀRIA 

   (24/02/2023)

 - Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. PDF

 - Annex 1. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per ordre alfabètic PDF

 - Annex 2. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per puntuació PDF

 - Annex 3. Llista de l'adjudicació provisional d'exclosos per ordre alfabètic PDF

  - Causes d'exclusió PDF
   
 - El termini de reclamacions i desistiments és del 27 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos.
   
 

Puntuació definitiva

COS DE MESTRES

- Resolució de 15 de desembre de 2022 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal. PDF

- Annex 1 - Llista definitiva admesos PDF
Annex 1 - Llista provisional admesos amb dret preferent PDF

- Annex 2 - Llista definitiva exclosos  PDF
- Causes d'exclusió PDF 

COSSOS DE SECUNDÀRIA

- Resolució de 15 de desembre de 2022 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal. PDF

- Annex 1 - Llista definitiva admesos PDF
- Annex 2 - Llista definitiva exclosos PDF
- Causes d'exclusió PDF

Puntuació provisional

COS DE MESTRES

- Resolució de 22 de novembre de 2022 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF
- Annex 1 - Llista provisional admesos amb dret preferent PDF

- Annex 2 - Llista provisional exclosos  PDF
- Causes d'exclusió PDF 

- Tràmit telemàtic de reclamacions Pàgina Web
COSSOS DE SECUNDÀRIA

- Resolució de 22 de novembre de 2022 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF
- Annex 2 - Llista provisional exclosos PDF
- Causes d'exclusió PDF

- Tràmit telemàtic de reclamacions Pàgina Web

Normativa 

- Resolució de 10 d'octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents PDF

- Modificació de la Resolució de 10 d'octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents PDF

- Resolució per la qual es nomena la Comissió de Valoració del concurs de trasllats PDF