Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2020-2021

Adjudicació definitiva 

   COS DE MESTRES

   (21/05/2021)

 - Resolució de dia 14 de maig de 2021 per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal. PDF

   COSSOS DE SECUNDÀRIA

   (20/05/2021)

 - Resolució de 6 de maig de 2021 per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de  secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per resolució de 19 d’octubre de 2020. PDF

 - Resolució de 18 de maig de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 6 de maig de 2021 PDF

Adjudicació provisional 

   COS DE MESTRES

   (11/03/2021)

 - Resolució de 11 de març de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. PDF

 - Annex 1. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per dret preferent a centre PDF

 - Annex 2. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per ordre alfabètic PDF

 - Annex 3. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per puntuació PDF

 - Annex 4. Llista de l'adjudicació provisional d'exclosos per ordre alfabètic PDF

 - Causes d'exclusió PDF

- El termini de reclamacions i desistiments és del 12 al 25 de març, ambdós inclosos.
   
 

   COSSOS DE

   SECUNDÀRIA 

   (04/03/2021)

 - Resolució de 4 de març de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. PDF

 - Annex 1. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per ordre alfabètic PDF

 - Annex 2. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per puntuació PDF

 - Annex 3. Llista de l'adjudicació provisional d'exclosos per ordre alfabètic PDF

  - Causes d'exclusió PDF
   
 - El termini de reclamacions i desistiments és del 8 al 19 de març, ambdós inclosos.
   
 

   COS D’INSPECTORS

   (04/03/2021)

 - Resolució de 4 de març de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors d'educació que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. PDF

 - Annex 1. Llista de l'adjudicació provisional d'admesos per ordre alfabètic PDF

 

 - El termini de reclamacions i desistiments és del 8 al 19 de març, ambdós inclosos.

 - Tràmit telemàtic. Pàgina Web

Plantilles orgàniques

   COS DE MESTRES  - Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres. PDF

   COSSOS DE

   SECUNDÀRIA

 - Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. PDF
   COS D’INSPECTORS  - Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d'inspectors d'educació. PDF

Puntuació definitiva

COS DE MESTRES

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de gener de 2021 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris del cos de mestres. PDF

- Annex 1 - Llista definitiva  admesos PDF
- Annex 2 - Llista definitiva exclosos  PDF

COSSOS DE SECUNDÀRIA

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de gener de 2021 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris dels cossos de secundària. PDF

- Annex 1 - Llista definitiva admesos PDF
- Annex 2 - Llista definitiva exclosos PDF

COSSOS D'INSPECTORS

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de gener de 2021 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris dels cossos d'inspectors. PDF

- Annex 1 - Llista definitiva admesos PDF

Puntuació provisional

COS DE MESTRES

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris del cos de mestres. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF
- Annex 2 - Llista provisional exclosos  PDF
- Causes d'exclusió PDF 

- Tràmit telemàtic de reclamacions Pàgina Web
COSSOS DE SECUNDÀRIA

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos de secundària. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF
- Annex 2 - Llista provisional exclosos PDF
- Causes d'exclusió PDF

- Tràmit telemàtic de reclamacions Pàgina Web
COSSOS D'INSPECTORS

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos d'inspectors. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF

- Tràmit telemàtic de reclamacions Pàgina Web

Normativa 

- Resolució de 19 d'octubre de 2020 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació. PDF

- Resolució de 26 de novembre de 2020, per la qual es nomena la Comissió de Valoració del concurs de trasllats.  PDF