Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears (BOIB Núm. 96, de 05/08/2017)

ACCESIBILITAT

Art. 5