Per tal de facilitar la realització de tràmits relacionats amb el sector vitícola s'ha creat aquesta secció al web del Govern de les Illes Balears. 

Pel que fa al sector vinícola cal consultar al web a la secció de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local/Servei de Control i Qualitat Agroalimentaria.

 

 

       

fotos web_ok.jpg