REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES

Fons NextGenerationEU

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, gràcies als fons europeus NextGenerationEU ha posat en marxa un pla per a la rehabilitació i la recuperació econòmica i social en entorns residencials, l'objectiu del qual és la rehabilitació d'edificis residencials, habitatges i barris.

Aquests doblers europeus es gestionen mitjançant les comunitats autònomes, amb la finalitat d'arribar a les 510.000 actuacions de renovació d'habitatges en el segon trimestre de 2026. El resultat final és la reducció d'almenys el 30% de consum d'energia no renovable i un mínim d'un 7% de demanda de calefacció i refrigeració.

Segons la normativa, la distribució dels Fons NextGenerationEU per a rehabilitació energètica d'habitatges es farà mitjançant 5 programes:

Rehabilitació d'edificis d'habitatges als barris amb criteris d'eficiència energètica.
Marc de col·laboració per a l'execució entre la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i els Col·legis Oficials de les Illes Balears.
Millora de l'eficiència i estalvi energètic d'edificis plurifamiliars o unifamiliars.
Millora l'eficiència energètica de domicilis habituals.
Redacció del Llibre de l'Edifici o projecte de rehabilitació en edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000.

 

LES OFICINES DE REHABILITACIÓ:

Per facilitar als ciutadans la gestió de les ajudes per a rehabilitació energètica d'habitatges, el govern de les Illes Balears ha posat a la seva disposició 11 Oficines de Rehabilitació.

Es tracta d'un servei de finestreta única on els beneficiaris i els agents rehabilitadors podran des d'informar-se sobre les ajudes disponibles fins a registrar les seves sol·licituds.

Les OR només atenen amb cita prèvia:

 

 

 

 

 

FINANÇAT PER: