Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013

 

En aquesta web podeu consultar les diverses convocatòries d’ajudes incloses dins el Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 (PDR). Aquestes convocatòries estan ordenades segons els eixos en què es divideixen les actuacions del PDR: Eix 1. Augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal, Eix 2. Millora del medi ambient i de l’entorn natural, Eix 3. Qualitat de vida a les zones rurals i diversificació de l’economia rural i Eix 4. Leader.

Dins la pàgina corresponent a cada una de les ajudes trobareu informació referent a les actuacions subvencionables, requisits per poder rebre l’ajuda, documentació que s’ha de presentar, etc. A més, podeu imprimir els models de sol·licitud i consultar la normativa publicada en el BOIB.

 

També podeu accedir, a l’apartat de documents, als tres toms en què es divideix el text del PDR i a l’informe de sostenibilitat ambiental previ a l'aprovació d'aquest.

 

A l’apartat de normativa apareixen les ordres i resolucions relatives al PDR publicades en el BOIB, distribuïdes per l'any de publicació i ordenades per la data. També disposau d’un cercador per trobar més fàcilment la normativa a través de les paraules que apareixen en el títol.