Torna

Paperetes Descarregables - Vot CERA

Informació destinada a les persones inscrites en el CERA (cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger)

PAPERETES DESCARREGABLES VOT CERA

 

D’acord amb la reforma de l’article 75 de la LOREG, les persones inscrites en el CERA, per primera vegada l’any 2023, poden descarregar electrònicament les paperetes per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, les eleccions a les Corts Generals i les eleccions al Parlament Europeu. 

És a dir, poden votar utilitzant la papereta habitual, que fan servir les persones residents a Espanya, o optar per la papereta descarregable que els mateixos electors imprimeixen. En totes dues opcions, el sobre en què s’ha d’introduir la papereta ha de ser del color i el format utilitzat en les eleccions respectives.  

 

D’acord amb la nova normativa, en aquest espai web es faciliten:  

1.      La relació de candidatures PROCLAMADES en relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

  • ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS - CANDIDATURES PROCLAMADES - Circumscripció de Mallorca (ANNEX 1)BOIB 2-5-2023

 

  • ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS - CANDIDATURES PROCLAMADES - Circumscripció de Menorca – BOIB 2-5-2023

 

  • ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS - CANDIDATURES PROCLAMADES - Circumscripcions d’Eivissa i de Formentera – BOIB 2-5-2023

  

2.     Jocs  de paperetes descarregables (de cada circumscripció electoral):  

**Nota 26-5-2023:

El termini per disposar de paperetes descarregables ha finalitzat.

 

Informació en relació a la documentació electoral i el joc de paperetes

Informació de l’Oficina del Cens Electoral en relació a la primera tramesa documentació electoral (vot CERA)   PDF

En el supòsit de les eleccions al Parlament de les Illes Balears:

-          El joc de paperetes descarregables recull les paperetes de les candidatures de cada illa en l’ordre que consta en la proclamació, que correspon a l’ordre de presentació de les candidatures davant la junta electoral competent.

-          La papereta descarregable inclou la imatge de la papereta oficial dins un full de paper, i el text informatiu següent: «Papereta descarregable d’utilització exclusiva per part de persones inscrites en el Cens electoral d’espanyols residents absents que viuen a l’estranger (CERA)».

 

Descàrrega i impressió de la papereta seleccionada

1. L’arxiu que conté les paperetes es descarrega automàticament amb el joc complet de paperetes, a l’efecte de preservar el secret del vot.

2. L’elector pot seleccionar i imprimir la papereta que farà servir per votar.

3. La papereta s’ha d’imprimir amb tinta de color negre, per una sola cara, en paper de color blanc, de mida DIN A 4 (210 x 297 mm) o similar, i amb un gramatge comú, d’entre 70 i 100 g/m2.

Per a la votació, la papereta, doblegada, s’ha d’introduir en el sobre de votació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

Molt important: les paperetes descarregables només són valides a l’efecte del vot de persones inscrites en el Cens electoral d’espanyols residents absents que viuen a l’estranger (CERA) i, des de l’extanger, tramiten la votació per mitjant de l’oficina consular (segons les instruccions rebudes de l’Oficina del Cens Electoral).

Les paperetes descarregables no son valides en la votació en les meses electorals ni en el vot per correu tramitat en el territori espanyol.

Calendari de votació i escrutini

Dia 25 de maig: Darrer dia amb disponibilitat de descarregar les paperetes electrònicament

2 a 23 de maig: Possibilitat de votar per correu des de l’estranger (veure la informació de l’Oficina del Cens Electoral)

20 a 25 de maig: Possibilitat de votar en persona en l’urna consular (veure la informació de l’Oficina del Cens Electoral)

28 de maig: El vot CERA no té escrutini provisional.

2 de juny: Dia de l’escrutini del total de vots CERA de les eleccions al Parlament de les Illes Balears. Lloc: Junta Electoral de les Illes Balears.

Per a més informació en relació amb els procediments de votació de les persones residents absents que viuen a l’estranger, vegeu l’enllaç