Torna

NORMATIVA AUTONÒMICA RELACIONADA AMB LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

En aquest microsite trobareu la normativa relacionada amb la formació del professorat que s'ha publicat a les Illes Balears.

Els documents estan classificats segons l'àmbit al qual facin referència: centres de professorat, formació permanent del professorat o les mesures de prevenció derivades de la situació sanitària.