Projecte de rehabilitació de la infraestructura hídrica per al consum humà al Parc Nacional de Cabrera

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Palma (Mallorca)

Import concedit:

70.000 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

El present projecte neix de la necessitat de rehabilitar el forjat del dipòsit principal de subministre d'aigua de l'arxipèlag de Cabrera, amb fibra de carboni o materials similars, donat que actualment mostra signes evidents de deteriorament. D'aquesta manera garantirà una restitució de l’acer perdut per la corrosió.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Per a més informació podeu descarregar el següent document