Pla d’actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls

Entitat que presenta el projecte:

Consell Insular de Menorca

Territori:

Menorca

Import concedit:             

260.695,99 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

Aquest projecte consisteix en elaborar un estudi i identificar els punts erosius del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca. L’estudi conté una proposta d’aplicació de mesures de gestió dirigides a pal·liar els processos erosius que es detecten al llarg del tram analitzat.

Finalitat:

Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.