Projecte de millora en l'aprofitament, al PN de s'Albufera de Mallorca, de les aigües provinents de ses Fonts Ufanes

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Muro i Sa Pobla (Mallorca)

Import concedit:

135.000 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

El projecte consisteix entre altres, en l’excavació i habilitació d’uns canals que derivin les aigües del torrent fins a la sèquia de Sa Siurana i fins a una sèquia dins Es Forcadet; en l’elaboració d’encofrats de formigó als començaments dels dos canals dragats i en l’ubicació d’una comporta a Son Carbonell i de tres més a la part baixa de Sa Siurana.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Per a més informació podeu descarregar el següent document