Col·lectors i emissari terrestre de l'EDAR d'Andratx

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Andratx (Mallorca)

Import concedit:

91.735,50 €

Any de convocatòria:

2017

Descripció del projecte:

El projecte té com a actuacions principals la construcció d’una nova EBAR al Port d’Andratx, la reforma de la càmera de descàrrega de S’Arracó i acondicionament del camí d’accés a la mateixa, i finalment, la construcció de noves conduccions d’aigua depurada i residual.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Per a més informació podeu descarregar el següent document