Aprovats els projectes a finançar amb els fons recaptats de l'Impost de Turisme Sostenible 2018

El Consell de Govern ha ratificat avui la selecció dels 48 projectes nous aprovats el passat dimecres per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) que s’han de finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible.

Als 48 projectes nous, que enguany rebran un finançament de 68.840.016,83 euros, s’hi sumen 33 projectes pluriennals de les convocatòries de 2016 i 2017, que rebran 41.701.778,30 euros. Així, els recursos econòmics del Fons de l’impost de turisme sostenible de 2018 són de 110.541.794,63 euros, després de fer els ajusts necessaris amb el resultat definitiu de la liquidació de l’impost durant l’any 2017.

Si es tenen en compte tant els projectes nous com els de caràcter pluriennal que es finançaran amb recaptació del 2018, els projectes d’aquest Pla Anual queden distribuïts de la següent manera d’acord amb l’objectiu que persegueixen:

— Paisatge i medi ambient: 42 %

— Habitatge: 24 %

— Diversificació del model econòmic i turístic: 20 %

— Patrimoni cultural: 8 %

— Formació: 5 %

— Diversos objectius: 1 %

Enlaces de interes: