cab

Estimats companys,

Només unes línies per agraïr-vos la vostra col·laboració i il·lussió demostrada el passat 8 de març. Entre tots conseguirem que les III Jornades de la Estratègia de Cures Pal·liatives fóssin un èxit. Vàreu fer visibles la tasca i projectes que estem duguent a terme a la nostra comunitat, i comprovàrem que les cures pal·liatives segueixen despertant l'interés i sensibilitat tant dels professionals com dels ciutadans. Dir-vos que, una vegada analitzades les enquestes de satisfacció, la nota mitja de valoració general de la jornada ha estat de 4.14 punts sobre 5, marcant les puntuacions 4 i 5 més del 80 % dels participants. Podem dir, en vista dels resultats, que els participants veren cumplides les seves expectatives amb la Jornada.

En arxiu adjunt vos enviam les conclusions de les jornades, les quals incorporarem a la nostra agenda de feina. Esperam que trobades com aquesta serveixin per, com deia el nostre lema, consolidar els equips i obrir nous espais d'atenció.

Rebeu una forta abraçada,

Enric Benito i l'equip de la Unitat tècnica de l'Estratègia Balear

lazo_pdf.gif Conclusions de la III Jornada

Presentació de la III Jornada de l'Estratègia de Cures Pal·liatives

La incertesa pròpia dels temps de crisi ens obliga a recobrar i recolzar nos en els valors que donen sentit al que fer sanitari, i la atenció professional i humanitzada als nostres pacients en el moment de màxima fragilitat i dependència, es un dels valors que fonamenten la nostra tasca.

Cada dia som mes els professionals que a cada nivell assistencial, tant social com sanitari, ens trobem en la necessitat d'acompanyar les situacions de complexitat, fragilitat i dependència que es donen en aquest període de la malaltia. El major nivell de consciència ciutadana i professional d'aquest àmbit ens ha mogut a desenvolupar iniciatives a vegades encara poc conegudes.

Presentem enguany la III Jornada de l’Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears, estratègia que té un marc temporal de 2009-2014 i que en aquesta edició es presenta amb el lema Consolidant els equips i obrint nous espais de cures.

Aquest dia volem començar per revisar el que estem fent, passar a compartir el que ja ha començat i estem il•lusionats per desenvolupar i finalment  una docent de reconegut prestigi en el mon de la Bioètica ens ajudarà a reflexionar sobre les Cures Pal•liatives com a model de humanització de la atenció sanitària.

La Jornada, oberta a tots els professionals i ciutadans interessats, és una oportunitat per compartir i difondre aquests nous recursos que estam creant junts per donar millor atenció a aquesta etapa de la vida.

link.gif Veure presentació completa


 
ministerio.gif
Aquest projecte ha estat finançat a càrrec dels fons per a les estratègies 2011 del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat que varen ser aprovats en el CISNS en data 4 d’octubre de 2011, com a suport a la implementació a l’estratègia.
plan_calidad.gif
 
 

logocf.jpg
Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada