banner-ideib-2.png

Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears té encomanat a l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, abans SITIBSA,  el desenvolupament de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears), dins el marc de la Directiva europea INSPIRE i la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). Aquest és un projecte prioritari, ja que serà la forma principal de distribució i difusió de la informació geogràfica del Govern de les Illes Balears amb la utilització de mitjans telemàtics.

Les IDE (infraestructures de dades espacials) es basen en un fet poc habitual: un consens europeu en la forma de compartir la informació. Per això, consideram que es tracta d'una oportunitat que no podem deixar passar i que hem d'aprofitar al màxim.

Us animam a descobrir tota la gran potencialitat d'aquesta infraestructura que ens permetrà combinar cartografies de diferents fonts (mapes topogràfics, ortofotografia aèria, cadastre, recursos hídrics, infraestructures, establiments turístics, etc.) d'una manera pràctica i senzilla.

El mes de juny de 2008 s’inaugura la IDE de les Illes Balears (IdeIB) oferint a tothom, serveis web amb informació geogràfica de les Illes Balears general i temàtica. Les dades es poden consultar a través dels visualitzadors de mapes, el catàleg o utilitzant programes informàtics SIG o CAT.

Els components principals que us permetran descobrir i utilitzar la informació espacial són el:

  • Visor general: visualització, consulta, descàrrega i anàlisis de la informació geogràfica del Govern de les Illes Balears i d’altres administracions
  • Catàleg: inventari  de dades i serveis d'informació geogràfica del Govern de les Illes Balears

Vincles

IMI_PALMA.png IDEMallorca.png IDEmenorca.png IDEE.png INSPIRE.png