Finançament sanitari


Aquest web està coordinat pel Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions, a través del qual nosaltres volem:

  • Posar a l’abast de tothom la documentació, els conceptes, els documents, la normativa, els acords, les dades, les variables, els indicadors, les estadístiques, els informes, i altres materials d’interès relacionats directament amb el finançament de la sanitat de les Illes Balears, d’acord amb uns principis bàsics de transparència i de millora contínua, amb el límit que ens marquen els recursos humans i tècnics disponibles.
  • Rebre i incorporar de manera transparent les vostres aportacions de caràcter tècnic en qualsevol dels apartats, a fi de promoure la millora de la gestió del coneixement i la informació en la matèria.

 Si teniu propostes, aportacions i suggeriments, contactau amb nosaltres a través d'aquest formulari

 

INFORMACIONS DESTACADES
go.gif Publicació de l’acta d’adhesió al Conveni entre l’AEMPS i la CA Galicia per a la implementació del programa d’optimització d’ús d’antibiòtics
go.gif Actualització dels indicadors sobre compensacions per desplaçats assegurats en altres comunitats autònomes [Octubre 2019]
go.gif Aprovació per part del Consell de Ministres del fons per desenvolupar els Plans Autonòmics de Drogues [Agost 2019]
go.gif Actualització dels indicadors sobre compensacions per desplaçats assegurats en altres estats en estada temporal (Despesa Real) i per Quota Global [Agost 2019]
go.gif Publicació de documents de la Comissió Delegada del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 07.11.2018 dels fons per reforçar la vigilància epidemiològica, pel finançament del programa de reassentament i reubicació de refugiats, pel desenvolupament de l'Estratègia en Malalties Rares, pel desenvolupament del Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia, pel desenvolupament de Sistemes d'Informació Sanitària; i actualització de les fitxes descriptives corresponents. 
go.gif Publicació del document de la Comissió Delegada del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 07.11.2018 del fons del Programa de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de formació per a facultatius mèdics, odontòlegs, farmacèutics i infermers i d’educació sanitària de la població per afavorir l’ús racional del medicament; i actualització de la fitxa descriptiva corresponents.
go.gif Publicació de l'Acta de la Comissió Extraordinària Central de data 24.07.2018, pel seguiment del conveni pel control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i actualització de la fitxa descriptiva corresponent. 
go.gif Aprovació per part del Consell de Ministres dels criteris de distribució per a 2018, del Fons procedents de bens decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionat
Publicació de l'Acord de la direcció general del Institu Nacional de la Seguretat Social pel qual s'aprova la liquidació resultant de la consecució d'objectius en el control de la incapacitat temporal durant 2016 i estableix l'import de la bestreta a compte per 2017