Torna

Fons FEDER 2014-2020: Aules digitals

desc_UE.png desc_FEDER.png desc_UMDFE.png

Gestió i Seguiment


La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca), mitjançant el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, promou les següents actuacions:

"Subministrament i instal·lació d’equipaments d’aula digital per a centres docents públics de les Illes Balears"


Amb aquestes actuacions, contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FEDER 2014-2020:

- Objectiu temàtic 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes, amb la prioritat de la inversió 2.C:

• Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

- Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, amb la prioritat d’inversió 10.E:

• Infraestructures d’educació i formació. Té relació amb l’actuació proposada ja els equipaments d’aula digital no són més que una infraestructura educativa destinada a millorar els processos d’ensenyament–aprenentatge.


L'objectiu de totes aquestes actuacions és millorar la connectivitat de centres escolars, així com els recursos TIC d'aquests, facilitant l'adopció d'un model d'ensenyament-aprenentatge basat en les TIC, en l'ús d'aplicacions i serveis i en l'accés a continguts digitals educatius per part de docents, alumnat i famílies.

NOTA 18/3/2020 La Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda ha aprovat l'informe de Bones Pràctiques de l'actuació SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AULA DIGITAL PARA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LES ILLES BALEARS, cofinançada pel FEDER en el marc del P.O. de Balears 2014-2020 i gestionada per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. [anar a l'informe]

— Descripció de les actuacions:

Curs 2020/2021:

L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació obligatòria (primària i ESO) i post-obligatori de centres educatius públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un monitor interactiu de 86”, un dispositiu hardware amb el sistema operatiu Android i una caixa de connexions.

El pressupost destinat a l’actuació és de 540.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 180 aules digitals basades en monitors interactius.

L'actuació final —CONTR 2020 2131— ha estat la instal·lació de 277 monitors interactius, amb un cost final de 539.999,09 €.Curs 2019/2020:


a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un monitor interactiu de 86”, un dispositiu hardware amb el sistema operatiu Android i una caixa de connexions.

El pressupost destinat a l’actuació és de 600.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 200 aules digitals basades en monitors interactius.

L'actuació final —CONTR 2019 2904— ha estat la instal·lació de 224 monitors interactius, amb un cost final de 599.540,48 €.


b) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus.

El pressupost destinat a l’actuació és de 502.200 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 186 aules digitals basades en projectors interactius.

L'actuació final CONTR 2019 2905— ha estat la instal·lació de 294 projectors interactius, amb un cost final de 500.526,18 €.

NOTA: El 52,17% del projecte és cofinançat en un 50% pel PO FEDER de les Illes Balears.Curs 2018/2019:


a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un monitor interactiu de 65” i una una caixa Android Box (per al sistema operatiu).

El pressupost destinat a l’actuació és de 357.750 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 159 aules digitals basades en monitors interactius.

L'actuació final CONTR 2018 1407— ha estat la instal·lació de 224 monitors interactius, amb un cost final de 356.417,60 €.


b) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus. L'ordinador d'escriptori pertany a un altre contracte CONTR 2018 4048, també cofinançat amb fons FEDER.

El pressupost destinat a l’actuació és de 370.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 148 aules digitals basades en projectors interactius.

L'actuació final CONTR 2018 1408— ha estat la instal·lació de 201 projectors interactius, amb un cost final de 369.679,20 €.Curs 2017/2018:


a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per una pissarra digital interactiva (PDI), un projector de distància curta o ultra curta i dos altaveus autoamplificats.

El pressupost destinat a l’actuació és de 280.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 112 aules digitals.

L'actuació final CONTR 2017 1995— ha estat la instal·lació de 177 aules digitals, amb un cost final de 279.618,21 €.


b) L’actuació consisteix en un pla pilot per a la instal·lació de 6 projectors interactius per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears.

L'actuació final CMN06 2017 2611— ha estat la instal·lació de 6 projectors interactius, amb un cost final de 13.757,70 €.Curs 2016/2017:


L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per una pissarra digital interactiva (PDI), un projector de distància curta o ultra curta i dos altaveus autoamplificats.

El pressupost destinat a l’actuació és de 290.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 116 aules digitals.

L'actuació final CONTR 2016 2487— ha estat la instal·lació de 175 aules digitals, amb un cost final de 288.615,25 €.