Excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent.
Les excedències que s’enumeren a continuació seran resoltes per la directora general de Personal Docent:

EXCEDÈNCIES

Excedència voluntària especial exclusivament per a funcionaris de carrera  PDF

Pàgina Web

Accés al tràmit telemàtic de sol·licitud d'excedència

Pàgina Web Accés al tràmit telemàtic de sol·licitud de reingrés

Excedència voluntària per a les víctimes de la violència  PDF

Excedència voluntària per agrupació familiar exclusivament per a funcionaris de carrera  PDF

Excedència voluntària per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera  PDF

Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic exclusivament per a funcionaris de carrera  PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys PDF PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un familiar PDF PDF

SERVEIS ESPECIALS

Declaració en la situació administrativa de serveis especials  PDF

Sol·licitud de declaració en la situació administrativa de serveis especials Pàgina Web

Sol·licitud de reingrés al servei actiu Pàgina Web