Torna

Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears

Comissió contra la violència a l'Esport de les Illes Balears.

La Comissio contra la violència a l'Esport de les Illes Balears es va crear com a òrgan al qual li correspon prevenir qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d'activitats o competicions esportives en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.