Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C2: convocatòria 2010 (octubre)

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C2 de la convocatòria d'octubre de 2010:

PDF 2010 (octubre) Prova nivell D Model A

PDF 2010 (octubre) Prova nivell D Model B

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.