Torna

Atenció a la ciutadania

  • Enquesta de satisfacció de l'atenció ciutadana a les oficines d'assistència en matèria de registres. Any 2023

A quina oficina us han atès?, en quina data? (contestació obligatòria)

respostes

L'horari d'atenció a la ciutadania és: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

La senyalització de l'oficina és: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Com definiríeu la informació que us ha proporcionat el personal de l'oficina sobre els procediments, els terminis i la documentació necessària per al servei que heu sol·licitat: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Com definiríeu el tracte que heu rebut: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

El temps d'espera per ser atès o atesa ha estat aproximadament: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Considerau que el temps d'espera ha estat: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

El personal de l'oficina us ha facilitat poder presentar una queixa o un suggeriment en el mateix moment en què ho heu sol·licitat: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

En general, el servei que us ha prestat l'oficina ha estat: (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Voleu realitzar algún cometari?

respostes

De caràcter voluntari, ens pot deixar el correu electrònic per posar-nos en contacte si ha tengut algún problema en la presentació de l'escrit

respostes