Documents
Enllaços
Ordre 21/2023 d'elaboració (BOIB Núm. 106, 29 de juliol de 2023)
 
  Ordre d'elaboració
Instrucció 3/2023 de la direcció general de Pressuposts i Finançament d’1 d’agost de 2023
 
  Instrucció d'elaboració
Classificació orgànica
 
  Classificació orgànica
Classificació econòmica (despeses)
 
  Classificació econòmica (despeses)
Classificació econòmica (ingressos)
 
  Classificació econòmica (ingressos)
Classificació funcional
 
  Classificació funcional

Fitxes (recollida de dades)
Enllaços
F01-ELAB Propostes de variació de dotació pressupostària inicial 2024 vs 2023 (per actuacions)
(fitxa disponible a la carpeta compartida corporativa)
 
F02-ELAB Annex d’inversions
(fitxa disponible a la carpeta compartida corporativa)
 
F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat
(fons estatals)
 
  F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat (fons estatals)
F-03 Quadre de despeses amb finançament finalista
(fons europeus)
 
  F-03 Quadre de despeses amb finançament finalista (fons europeus)
F-04 Quadre de despeses amb finançament MRR
(Next Generation EU)
 
  F-04 Quadre de despeses amb finançament MRR (Next Generation EU)
P-01 Perspectiva de gènere
 
  P-01 Perspectiva de gènere
P-02 Participació ciutadana
 
  P-02 Participació ciutadana
P-03 Drets de la infància
 
  P-03 Drets de la infància
Despeses de personal
 
  Despeses de personal