desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Convocatòria Administratiu

Convocatòria pública per a la contractació, com a personal laboral interí, d'un administratiu.

Es poden consultar les bases a l'enllaç adjunt.

La data de finalització per presentar les sol·licituds per participar al procés selectiu és el dia 29/12/2016 a les 14.00 h. La documentació s'ha de presentar a l'Edifici Adduno del Parcbit.

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb Multimèdia al 971177354 o administracio@mib.caib.es.

Actualització (04/01/2017): Es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos al procés selectiu. S'obri un termini fins el dia 9 de gener de 2017 a les 14 h per presentar reclamacions contra aquests resultats. L'examen tipus test i el cas pràctic tindran lloc el proper dia 12 de gener de 2017 a l'Edifici Adduno del Parcbit a les 10.00h. Es permetrà l'ús de calculadora i d'un pla de comptes (PGC) sense comentaris. La durada prevista és de 3 hores.

Actualització (10/01/2017): Es publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos al procés selectiu. Les persones admeses s'han de presentar a la planta baixa de l'edifici Adduno del Parcbit, amb el seu document nacional d'identitat, a les 9.45 hores de dia 12 de gener de 2017, per tal de realitzar l'examen tipus test i el cas pràctic.

 Actualització (13/01/2017): Es publiquen els resultats de la fase d'oposició. Els aspirants que hagin superat aquesta fase seran convocats a entrevista per a  la setmana vinent. El termini per revisar els resultats i/o presentar reclamacions és de 3 dies hàbils comptadors a partir del dia següent d'aquesta publicació.

 Actualització (19/01/2017): Es publica la resolució de nomenament de l'aspirant seleccionat. No es constitueix borsa d'interins perquè només una persona va passar a la fase de concurs.

BASES ADMINISTRATIU.pdfBases Administratiu.pdf

llista provisional admesos administratiu.pdfllista provisional admesos administratiu.pdf

llista provisional exclosos administratiu.pdfllista provisional exclosos administratiu.pdf

 Llista definitiva admesos.pdfLlista definitiva admesos.pdf

Llista definitiva exclosos.pdfLlista definitiva exclosos.pdf

 resultats fase oposicio.pdfresultats fase oposicio.pdf

Resolucio nomenament funcionari interi.pdfResolucio nomenament funcionari interi.pdf

 

 

 

 

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat