desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Convocatòria Enginyer Industrial

Convocatòria pública per a la contractació, com a personal laboral interí, d’un Enginyer Industrial i d’un Enginyer Tècnic en Telecomunicació.

Actualització (15/06/2016): un cop penjades les llistes definitives, el 15 de juny de 2016, se convocarà telefònicament a les persones que superin la puntuació mínima (2,5 punts de 10) per accedir a la fase d'entrevista. Finalment no hi ha cap exclòs als dos processos de selecció. 

Actualització (16/06/2016): S'ha convocat telefònicament a les persones que han superat la puntuació mínima per a la plaça d'enginyer tècnic de telecomunicació. Aquestes entrevistes es duran a terme el 17 de juny de 2016.

Actualització (23/06/2016): Es publica la resolució de la convocatòria de la plaça d'enginyer tècnic de telecomunicació. Les entrevistes per a la plaça d'enginyer industrial es preveuen per a mitjans del mes de juliol i la resolució de la convocatòria per a finals de juliol.

Actualització (02/08/2016): Les entrevistes per a la plaça d'enginyer industrial es duran a terme a finals d'agost. Es convocarà telefònicament durant aquest mes als candidats que han passat a la fase d'entrevista.

Actualització (30/08/2016): Finalment, les entrevistes per a la plaça d'enginyer industrial es duran a terme a durant la primera quinzena de setembre. Es convocarà telefònicament durant aquest mes als candidats que han passat a la fase d'entrevista.

Actualització (06/09/2016): Les entrevistes per a la plaça d'enginyer industrial es duran a terme els dies 7 i 8 de setembre.

Actualització (12/09/16): La resolució de nomenament per a la plaça d'enginyer industrial es publicarà durant el transcurs d'aquesta setmana. Abans de la signatura del contracte d'interinitat, la persona seleccionada haurà d'aportar els documents originals de tota la documentació presentada (títols, certificats, etc.)

Darrera actualització (13/09/16): Es publica la resolució de nomenament per a la plaça d'enginyer industrial.

BASES_CONVOCATORIA_MULTIMEDIA.pdf Bases Convocatòria

PDF Anunci publicat el 23 de maig de 2016.pdf

Llista provisional admesos enginyer industrial i enginyer de telecomunicacio.pdf Llista provisional admesos enginyer industrial i enginyer de telecomunicacio.pdf

Llista provisional exclosos enginyer industrial.pdf Llista provisional exclosos enginyer industrial.pdf

Llista definitiva admesos eng ind i eng tecnic de telecom.pdf Llista definitiva admesos eng ind i eng tecnic de telecom.pdf

resolució nomenament personal laboral interí.pdf resolució nomenament personal laboral interí.pdf

 Fase entrevista enginyers industrials.pdfFase entrevista enginyers industrials.pdf

 Resolució nomenament Enginyer Industrial.pdfResolució nomenament Enginyer Industrial.pdf

 

 

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat