Portal del docent interí

Benvinguts al portal del docent interí

Convocatòria setmanal de places

Convocatòria setmanal de places

En aquest apartat podreu comprovar les places disponibles a la convocatòria setmanal

Procediment urgent de substitucions

Procediment urgent de substitucions

(6093 Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca el procés d'adjudicació, annex 2, instrucció 3).

Poden participar en aquest procediment els aspirants que s'indiquen en la instrucció 3.3, Annex 2, Resolució 6093 BOIB 122 de 11 de juliol de 2020, sempre que acreditin com a mínim la titulació que dona accés a l'especialitat de la plaça sol·licitada en aquest tràmit segons l'annex 4 de la Resolució 12846 BOIB 171, de 21 de desembre de 2019.

Places de procés extraordinari / sense convocatòria

Places de procés extraordinari / sense convocatòria

En aquest apartat podreu comprovar les places que s'assignen en el procés extraordinari

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca


home  Direcció: C/Ter, 16
  07009 Palma de Mallorca
phone  971 177 800
email  Primària: primaria@dgpdocen.caib.es
email  Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es