Portal del docent interí

Benvinguts al portal del docent interí

Convocatňria setmanal de places

Convocatňria setmanal de places

IMPORTANT! - MODIFICACIÓ DATES LÍMITS SOLˇLICITUD DE SUBSTITUCIONS

La resolució 243272 (BOIB 80, 17 de juny de 2021) estableix en el seu annex 2 que les places incloses en el procés d'adjudicació de substitucions (trŕmits de cap de setmana) són aquelles que els centres educatius hagin solˇlicitat abans de les 12:00h dels divendres. A partir del proper trŕmit relacionat amb aquest procés de substitucions les places que s'inclouran en els processos d'adjudicació de substitucions seran aquelles que els centres educatius hagin solˇlicitat abans de les 12:00h dels dijous, mitjançant el Gestib ajuntat la documentació corresponent acreditativa.

En aquest sentit i excepcionalment, s'entendrŕ també que aquells funcionaris interins que cessin els dijous abans de les 12:00h seran considerats funcionaris disponibles per al trŕmit d'adjudicació de substitucions.

Procediment urgent de substitucions

Procediment urgent de substitucions

(243272 Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juny de 2021 per la qual es convoca el procés d'adjudicació, annex 2, instrucció 3).

Poden participar en aquest procediment els aspirants que s'indiquen en la instrucció 3.3, Annex 2, Resolució 243272 (BOIB 80 de 17 de juny de 2021), sempre que acreditin com a mínim la titulació que dona accés a l'especialitat de la plaça solˇlicitada en aquest trŕmit segons l'annex 4 de la Resolució 12826 (BOIB 212, de 22 de desembre de 2020).

Places de procés extraordinari / sense convocatňria

Places de procés extraordinari / sense convocatňria

En aquest apartat podreu comprovar les places que s'assignen en el procés extraordinari

Conselleria d'Educació i Formació Professional


home  Direcció: C/Ter, 16
  07009 Palma de Mallorca
phone  971 177 800
email  Primŕria: primaria@dgpdocen.caib.es
email  Secundŕria: secundaria@dgpdocen.caib.es