Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2020-2021

Puntuació provisional

COSSOS DE SECUNDÀRIA

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos de secundària. PDF

- Annex 1 - Llista provisional admesos PDF
- Annex 2 - Llista provisional exclosos PDF
- Causes d'exclusió PDF

- El termini de reclamacions és de dia 16 de desembre fins al 30 de desembre (ambdós inclosos)

Tràmit telemàtic de reclamacions 

- CONCURS GENERAL DE TRASLLATS. SECUNDÀRIA. Reclamació a la llista provisional de puntuació. Només reclamacions de FORMACIÓ (Apartats 5.1 i 5.2) Pàgina Web

- CONCURS GENERAL DE TRASLLATS. SECUNDÀRIA. Reclamació a la llista provisional de puntuació. Només reclamacions de PUBLICACIONS (Apartats 6.1, 6.2 i 6.3) Pàgina Web

- CONCURS GENERAL DE TRASLLATS. SECUNDÀRIA. Reclamació a la llista provisional de puntuació. Només reclamacions d'ANTIGUITAT, TITULACIONS, CÀRRECS i REQUISITS LINGÜÍSTICS (Apartats 1, 2, 3, 4, 5.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7) Pàgina Web