Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019


desc_boto_CT_Adj_PRI.jpg

 - Resolució de 20 de març de 2019 per la qual es fa pública l'adjudicació provisional (cos de mestres) PDF

 - Annex 1 - Llista d'admesos de l'adjudicació provisional (cos de mestres - per ordre alfabètic) PDF

 - Annex 2 - Llista d'admesos de l'adjudicació provisional (cos de mestres - per punts) PDF

 - Annex 3 - Llista d'exclosos de l'adjudicació provisional (cos de mestres) PDF

 - Formulari de reclamacions a l'adjudicació provisional PDF - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents del cos de:

 • mestres - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:
 • Catedràtics d’ensenyament secundari
 • Professors d’ensenyament secundari
 • Professors tècnics de formació professional
 • Catedràtics de música i arts escèniques
 • Professors de música i arts escèniques
 • Catedràtics d’arts plàstiques i disseny
 • Professors d’arts plàstiques i disseny
 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
 • Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
 • Professors d’escoles oficials d’idiomes