Torna

Concurs de trasllats d'àmbit autonòmic 2021-2022


Novetat 12/03/2020

 - Adjudicació definitiva de places als funcionaris docents que participen en el concurs de trasllats.  - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents del cos de:

 • mestres - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:
 • Catedràtics d’ensenyament secundari
 • Professors d’ensenyament secundari
 • Professors tècnics de formació professional
 • Catedràtics de música i arts escèniques
 • Professors de música i arts escèniques
 • Catedràtics d’arts plàstiques i disseny
 • Professors d’arts plàstiques i disseny
 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
 • Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
 • Professors d’escoles oficials d’idiomes


desc_boto_CT_inspectors.jpg

 - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents del cos de:
 • inspectors