Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019


desc_boto_CT_def.jpg

 - LLISTES D'ADMESOS I EXCLOSOS AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA ATORGADA - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents del cos de:

 • mestres - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:
 • Catedràtics d’ensenyament secundari
 • Professors d’ensenyament secundari
 • Professors tècnics de formació professional
 • Catedràtics de música i arts escèniques
 • Professors de música i arts escèniques
 • Catedràtics d’arts plàstiques i disseny
 • Professors d’arts plàstiques i disseny
 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
 • Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
 • Professors d’escoles oficials d’idiomes