Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

09/12/2019

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53 de 09 d'abril de 2011) ( Versió consolidada).

TRANSPARÈNCIA

Afectada per: Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears BOIB núm. 157 de 2016