Torna

Què fa el Servei d'Acció Exterior?

Presentació

L'accés a la societat internacional de les regions és un fenomen recent. Fins fa poc temps, les activitats internacionals de les col·lectivitats territorials subestatals es reduïen als agermanaments i a altres activitats de caire menor. En el decurs dels darrers anys, les regions han començat a planificar i executar actuacions d'abast més ampli centrades, essencialment, en el marc referencial que configura el procés de construcció europea.

Aquest procés és cada vegada més complex, atès que el nombre d'Estats que s'han incorporat a la Unió Europea ha ascendit fins a arribar a 28 Estats membres, des del juliol de 2013, moment en què es va adherir Croàcia. Amb la sortida del Regne Unit, prevista per al 2019, el nombre d'Estats membres es reduirà a 27. Tot això fa augmentar les disparitats regionals entre els Estats membres i, per tant, cal duplicar els esforços perquè les nostres especificitats no quedin diluïdes.

En aquest sentit, les Illes Balears són un territori insular europeu dins la Mediterrània que no pot deixar de fer-se present i defensar els seus interessos específics en un marc, la Unió Europea, en el qual dia a dia es prenen decisions que incideixen en l'àmbit competencial que li atribueixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i que afecten -directa o indirectament- les actuacions que duu a terme la seva Administració.

Per això, les Illes Balears, a més de participar en els mitjans arbitrats per l'Administració General de l'Estat, mantenen contactes directes amb les institucions comunitàries i participen en l'únic òrgan comunitari de composició regional, com és el Comitè de les Regions.

D'altra banda, la nostra comunitat autònoma participa en diversos organismes que defensen els interessos de les regions i que constitueixen eines de participació en la construcció europea molt valuoses per a les nostres Illes, com són la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d'Europa (CRPM) i l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

En aquest context, el Servei d'Acció Exterior coordina la participació del Govern de les Illes Balears als organismes i associacions de caire internacional dels quals forma part, i els treballs al si de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior, presidida per la consellera de Presidència i de la qual en formen part totes les conselleries del Govern.

 

Enllaç a la pàgina web de la Unió Europea:

http://europa.eu/