Torna

Queixes i suggeriments

                                           ESTADÍSTIQUES SUGGERIMENTS 2018

Entrades 2017-2018 sistema general

Entrades 2017-2018 a Ens amb sistema propi

Entrades per conselleria

Contestades dins termini (%)

- La mitjana de suggeriments contestats dins termini a 31/12/2018 ha estat del 93,38%
- No es contabilitzen els que estaven dins termini a 31/12/2018 i encara no s'havien contestat (per exemple, per respondre un suggeriment que hagués entrat el 18/12/2018 es disposava de termini fins l'11/01/2019)

Temps mitjà de resposta (dies)

El temps mitjà de resposta ha estat de 15,55 dies

Aclariments:
rebutjats: els suggeriments que es tanquen d'aquesta manera perquè s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica, o aquells als quals els manca contingut o són inintel·ligibles, etc.

Errors i no competència: els expedients que s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica; i els que s'envien a una altra Administració per tractar matèrias que no són competència de la CAIB

Qualitat dels Serveis: expedients resolts directament per l'equip de filtratge de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, atès que el motiu correspon a temes de qualitat, competència d'aquesta Direcció General.

CTM/SFM:Consorci de Transports de Mallorca/Serveis Ferroviaris de Mallorca
IB3:Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
FBSTIB:Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
GEIBSAU:Gestió d'Emergències de les Illes Balears S.A.U.
IB-Salut:Servei de Salut de les Illes Balears
IBAVI:Institut Balear de l'Habitatge
UDIT: Unitat d'Informació i Tràmit