Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

23/11/2016

Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 228/2013 , (UE) núm. 652/2014 i (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 69/464 / CEE, 74/647 / CEE, 93/85 / CEE, 98 / 57 / CE, 2000/29 / CE, 2006/91 / CE i 2007/33 / CE del Consell.

Plagues vegetals

Links d'interés: