Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

19/10/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/1842 de la Comissió, de 14 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1235/2008, pel que fa al certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i el Reglament (CE) núm. 889/2008, pel que fa als requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i la transmissió d'informació.

Productes ecològics

Links d'interés: