Torna

Servei de Planificació Sanitària

SECRETARIA TÈCNICA

Secretaria tècnica

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
Servei de Planificació
Plaça d'Espanya, 9
07002 - Palma
Telèfon: 971 17 73 83 - Ext 67532
Maria Asuncion Gelabert Ballester e-mail: magelabert@dgpif.caib.es