Torna

Servei de Planificació Sanitària

PRESENTACIÓ

Jornada de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica i Dona

La Conselleria de Salut organitza la Jornada de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica i Dona.

Aquesta Jornada s’emmarca en les activitats de difusió de l’Estratègia de malaltia pulmonar obstructiva crònica de la CAIB, que es desenvolupa en el context del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

A més, la Conselleria de Salut impulsa una política de salut i gènere que pretén reduir les iniquitats en salut abordant les desigualtats de gènere.

Hi ha evidència sobre l’existència de desigualtats en el curs de l’MPOC entre dones i homes, motivades tant per raons de sexe (característiques biològiques) com de gènere (característiques socioculturals).

L’objectiu principal de la Jornada és millorar la informació i conscienciar la població i els professionals sanitaris sobre la importància del concepte salut i gènere. Fent servir l’MPOC com a fil conductor, es pretén plantejar la necessitat de reduir l’infradiagnòstic i millorar la qualitat de l’atenció a les dones amb MPOC.

La Jornada s’adreça principalment al personal mèdic i d’infermeria, si bé està oberta a la participació de totes les persones interessades en aquestes malalties, personal de l’àmbit de la salut, persones malaltes i població en general.

 

Organitza

Col·laboradors