Torna

Ordenació Laboral

Tornar al llistat de notícies

11/09/2012

Associació d'Organismes de Control de les Illes Balears (ASOCIB)

L'anunci s'ha publicat al BOIB i en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Treball i Salut Laboral, obrint-se un termini d'informació pública de 20 dies hàbils.

Links d'interés: