En aquesta web es recull tota la informació referent a les competències asignades a la Secció d'Ordenació Laboral, que són:

- Comunicacions d'obertura de centres de treball
- Autorització de treball de menors en espectacles públics
- Registre d'associacions empresarials i sindicals
- Registre de convenis col·lectius
- Registre d'eleccions sindicals

Notícies

28/02/2017 Nova tramitació Associacions empresarials i sindicals

Darrers convenis publicats

S'ha publicat, al BOIB núm. 125, el Conveni col·lectiu de l'empresa Astilleros de Mallorca, SA. Podeu consultar tota la informació a la consulta pública del REGCON amb el codi núm. 07000042011981

Veure BOIB

S'ha publicat, al BOIB núm. 125, el Conveni col·lectiu de l'empresa Limpiezas Costa de CalviàSA. Podeu consultar tota la informació a la consulta pública del REGCON amb el codi núm. 07100472012017

Veure BOIB

S'ha publicat, al BOIB núm. 125, l’Acta de la sessió extraordinària de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de la hostaleria de les Illes Balears. Podeu consultar tota la informació a la consulta pública del REGCON amb el codi núm. 07000435011982.

Veure BOIB