Torna

Procés unificat PL 2022

Tornar al llistat de notícies

11/11/2022

Tràmit d'audiència a les persones interessades en el recurs de reposició interposat contra la Resolució de la convocatòria

Atès que ha tingut entrada en el registre de l'EBAP un recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 per la qual s¿aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d¿Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

En aquests recurs en essència, s'al·lega:

- Infracció de l'article 168.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, en relació amb l'establert al punt 7.4 de les bases de la Resolució esmentada, pel que fa al fet que les bases limitin l¿aplaçament de les proves físiques de les dones embarassades o en situació de post part a una resolució del procés ajustada a temps raonable.

- Vulneració de la prohibició constitucional de discriminació per raó de sexe (art. 14 CE) projectada en aquest cas sobre la maternitat, que també es troba protegida a l'article 39.2 de la CE i expressament tutelat per la Llei Orgànica 3/2007.

D'acord amb el que disposa l'article 118.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'atorga un termini de 5 dies (de 14 a 18 novembre), comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest ofici, per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions que estimin pertinents en contra de les presentades en el recurs, a través de registre electrònic de l'Administració General de l'Estat i dirigit a l'EBAP.

La cap del Servei de Règim Jurídic