Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

13/07/2018

Cos superior. Llistes definitives d'aprovats del tercer exercici -2n exercici PI vertical- (casos pràctics) i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives

desc_7_punt.png13.07.2018: Cos superior. Llistes definitives d'aprovats del tercer exercici -2n exercici PI vertical- (casos pràctics) i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives.

En data 13 de juliol de 2018, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el tercer exercici de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i el segon exercici, pel torn de promoció interna vertical,  al cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix i en la aquesta data, el Tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades per accedir-hi.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades, les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des d’aquesta publicació. Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s’ha d’avançar al Tribunal, una vegada registrat l’escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: <oposicions@caib.es>.

Aquesta revisió, per a les persones aspirants que l’hagin sol·licitat en temps i forma, d’acord amb allò establert a les bases generals, tindrà lloc el dia 24 de juliol a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 09.30 hores.

Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina del Portal de l'opositor Pàgina Web.