Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

25/07/2018

Cos d'advocacia. Llistes definitives d'aprovats del quart exercici del torn lliure i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives.

desc_7_punt.pngCos d'advocacia. Llistes definitives d'aprovats del quart exercici del torn lliure i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives.

En data 25 de juliol de 2018, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el quart exercici de les proves selectives per a l'ingrés, per torn lliure al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix i en la mateixa data, el tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades per accedir-hi.

Podeu consultar les llistes a la pàgina del Portal de l'opositor.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des del següent a aquesta publicació (del 26 al 30 de juliol).

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o al correu electrònic: <oposicions@caib.es>.