Torna

ajudes Llevant

 


EMERGÈNCIA SOCIAL EXTRAORDINÀRIA

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a atendre les situacions de necessitat social bàsica i d’urgència social. Es consideren necessitats bàsiques l’allotjament, l’alimentació i el vestit.

Qui hi pot accedir? Totes les persones que tenguin necessitats bàsiques o necessitin la substitució o la reparació dels estris i dels béns que han resultat danyats arran de les inundacions.

Import: 5.500 € en casos de pèrdua total i fins a 4.000 € si les pèrdues són parcials

Termini: des del 16/10/2018 fins el 15/11/2018

Observacions:

S'ha dut a terme una valoració de les necessitats porta per porta amb les famílies afectades per part d'un equip de treballadors socials

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls.

Normativa aplicable  

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les prestacions econòmiques d’urgència social amb la finalitat de cobrir despeses immediates de les famílies afectades per les inundacions del Llevant de Mallorca

Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Vegeu les ajudes per destrucció d'estris domèstics fent clic aquí