Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

04/01/2020

Resolució de la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució de 6 d'agost de 2019 de delegació de competències i delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la C. d'Hisenda i Rel. Ext.