Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

31/12/2016

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017