Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

07/07/2017

Instrucció 2/2017, de l'interventor general i del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa a l'obligació de classificar les rendes per elaborar el model 190 "Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Resum anual"

Per a més informació podeu descarregar el següent document