Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

24/02/2020

Instrucció 1/2020 de l'interventor general i del director general de Pressuposts sobre les operacions de tancament i d'obertura del pressupost per al traspàs i la comptabilització dels documents comptables pluriennals, i de modificació parcial de la Instrucció 3/2006, de 31 d'octubre, del viceinterventor general + ANNEX