Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

22/05/2017

Instrucció 1/2017, de 16 de maig de 2017, del director general de Pressuposts i Finançament i de l'interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la tramitació i comptabilització de les modificacions de crèdit finançades a càrrec del Fons de contingència o amb baixa en altres crèdits de caràcter no financer.

Per a més informació podeu descarregar el següent document