Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

16/09/2019

Informe de resultats de control a emetre en virtut del que es disposa en l'article 332.11 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Exercici 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document