Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

02/09/2017

Acord del Consell de Govern d'1 de setembre de 2017 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2013 pel qual s'aplica la previsió de l'article 83.2 del Text refós de la Llei de finances respecte de l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada

Per a més informació podeu descarregar el següent document