Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

18/01/2016

Instrucció 1/2016, de 18 de gener de 2016, de modificació de la Instrucció 7/2013, de 20 de desembre, que regula el Procediment que han de dur a terme les unitats de gestió econòmica per acomplir amb l'obligació de subministrament d'informació comptable relativa a les operacions pendents d'aplicar al pressuposts, periodificació de despeses pressupostàries i altres despeses que no sigui procedent aplicar a comptes de creditors i se n'hagi de dotar la provisió corresponent.

Per a més informació podeu descarregar el següent document