Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

10/06/2008

Instrucció 1/2008, de 10 de juny, de la Intervenció General i la Direcció General del Tresor i Política Financera sobre pagament de subvencions, ajudes i altres despeses d'escassa quantia de naturalesa anàloga a un número significatiu de perceptors

Per a més informació podeu descarregar el següent document